Om Austri Vind

Produksjon av fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer.

Hedmark og Oppland har rike energiressurser i form av vannkraft og bioenergi. Det ser ut til at distriktet i tillegg kan ha et stort potensial for utbygging av vindkraft. Austri Vind jobber med å kartlegge mulige områder for bygging av vindmølleparker i Innlandet i samarbeid med kommunene og andre grunneiere.

Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen, skaper verdier og nye arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode.

Austri Vind legger stor vekt på åpen kommunikasjon og at eventuelle utbygginger skjer i godt samarbeid med kommuner, grunneiere og lokalbefolkning.

Austri Vind har i dag konsesjon på to vindkraftverk som er organisert i to ulike selskap:

Raskiftet vindkraftverk, ble åpnet 12. desember 2018. Vindkraftverket eies  gjennom selskapet Austri Raskiftet DA som eies av Stadtwerke München GmbH (60%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%), Eidsiva Vannkraft AS (20%)

Kjølberget vindkraftverk er under planlegging,  og er organisert gjennom selskapet Austri Kjølberget DA som eies av Eidsiva Vannkraft AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar AS. 

Styret i Austri Vind DA:
Styreleder: Thor Svegården
Styremedlem: Rune Vamråk
Styremedlem: Stig Morten Løken

Austri – mytologi og realitet
I Norrøn mytologi er jorden flat, og himmelen er spent i bue over den. Fire dverger holder den oppe, en i hver himmelretning. De fire styrer også vindene. Dvergen Austri holder himmelhvelvingen opp i øst, og styrer østavinden. Austri og hans oppgaver er mytologi. Vindkraft i Innlandet er realitet. Austri Vind har ansvaret for moderne og miljøriktig utnyttelse av regionens vindressurser. Det gir fornybar energi for fremtiden!