Om Austri Vind

Austri Vind er et selskap som jobber med utvikling av vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap.

Produksjon av fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer.

Hedmark og Oppland har rike energiressurser i form av vannkraft og bioenergi. Det ser ut til at distriktet i tillegg kan ha et stort potensial for utbygging av vindkraft. Austri Vind jobber med å kartlegge mulige områder for bygging av vindmølleparker i Innlandet i samarbeid med kommunene og andre grunneiere.

Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen, skaper verdier og nye arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode.

Austri Vind legger stor vekt på åpen kommunikasjon og at eventuelle utbygginger skjer i godt samarbeid med kommuner, grunneiere og lokalbefolkning.

Austri Vind har i dag konsesjon på to vindkraftverk som er organisert i to ulike selskap:

Raskiftet vindkraftverk, som er under utbygging, er organisert gjennom selskapet Austri Raskiftet DA som eies av Stadtwerke München GmbH (60%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%), Eidsiva Vannkraft AS (20%)

Styrende organ, Austri Raskiftet DA:
Thomas Eisele
Oddleiv Sæle
Rune Vamråk

Kjølberget vindkraftverk, som er under planlegging, er organisert gjennom selskapet Austri Kjølberget DA som eies av Eidsiva Vannkraft AS, Gudbrandsdal Energi Fornybar AS og Statskog Vind AS.

Styret i Austri Vind DA:
Styreleder: Thor Svegården
Styremedlem: Rune Vamråk
Styremedlem: Oddleiv Sæle

Austri – mytologi og realitet
I Norrøn mytologi er jorden flat, og himmelen er spent i bue over den. Fire dverger holder den oppe, en i hver himmelretning. De fire styrer også vindene. Dvergen Austri holder himmelhvelvingen opp i øst, og styrer østavinden. Austri og hans oppgaver er mytologi. Vindkraft i Innlandet er realitet. Austri Vind har ansvaret for moderne og miljøriktig utnyttelse av regionens vindressurser. Det gir fornybar energi for fremtiden!