Aktuelt

Vinterarbeid på Raskiftet

23. november 2017  //  Kommentarer er skrudd av for Vinterarbeid på Raskiftet

Bilder: Fem vindmålemaster er installert i sørlige og sentrale deler av anleggsområdet. Turbinfundamenteringene er nå sluttført.

Fundamentarbeidet for de totalt 31 turbinene som skal installeres på Raskiftet er nå sluttført. Gjennom vinteren vil luftledning og transformatorstasjon ferdigstilles.

Magnus Axelsson tiltrådte stillingen daglig leder for Raskiftet vindkraftverk den 1. november.

-Raskiftet er en betydelig utbygging for både eiere og lokalbefolkningen. Derfor er det fint å konstatere at mye godt arbeid allerede er gjennomført. Nå senkes aktivitetsnivået i anleggsområdet, men arbeidet med å ferdigstille luftledningstraseen og transformatorstasjonen vil pågå gjennom vinteren, sier Axelsson.

Lys fra vindmålemaster
Prosjektet har den siste tiden også installert fem vindmålemaster som har til hensikt å kvalitetssikre effekten på vindturbinene som vil installeres i anleggsområdet fra sommeren 2018.

-Disse målemastene har montert lys i henhold til gjeldende regelverk fra luftfartsmyndighetene. Tre av mastene er midlertidige og to av dem er permanente innretninger, sier Axelsson.

Mastene er oppført i sørlige og sentrale deler av anleggsområdet, og er montert i og ved enkelte av turbinfundamentene.

I drift vinteren 2018/2019
Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket. Det svenske vindkraftselskapet OX2 er totalentreprenør for utbyggingen og har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015.

Austri Raskiftet er eid av Eidsiva (20 %), Gudbrandsdal Energi (20 %) og Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60 %). Raskiftet vindkraftverk vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot.

Tyske eiere besøkte Raskiftet

3. oktober 2017  //  Kommentarer er skrudd av for Tyske eiere besøkte Raskiftet

14. september besøkte Austri Raskiftets hovedeier Stadtwerke München anleggsområdet i Trysil og Åmot kommune.

I fint høstvær fikk representanter for Raskiftets tyske hovedeier se den pågående vindkraftutbyggingen på Raskiftet. Etter en hektisk sommer kan totalentreprenør OX2 konstatere at prosjektet holder både tids- og kostnadsrammer mot planlagt oppstart årsskiftet 2018/2019.

-Totalt vil 31 turbinfundamenter være ferdigstøpt i løpet av oktober. Dermed har prosjektet passert en kritisk milepæl for å kunne installere vindturbinene som planlagt neste sommer. Vil vi fremover dreie arbeidskapasiteten mot å ferdigstille transformatorstasjon og luftledningstraseen. Utstyr og materiell kjøres nå ut i ledningstraseen mellom Raskiftet og Osmoen, og i løpet av de neste ukene vil dette arbeidet tilta for fullt og pågå gjennom vinteren, sier prosjektleder i OX2 Johan Höök.

Fornøyde eiere
Austri Raskiftets eiere var tilfredse med  hva de fikk se i anlegget. 

-Det er gledelig å se den høye aktiviteten av både norske og utenlandske leverandører på Raskiftet, og det jobbes godt både finansielt og operativt i hele prosjektorganisasjonen. OX2 viser god prosjektledelse, og jeg noterer meg at prosjektet allerede nå skaper lokale ringvirkninger, sier konstituert daglig leder Thor Svegården.

Austri Raskiftet nye daglige leder Magnus Axelsson tiltrår i stillingen 1. november.

Bildetekst: Fra Stadtwerke München stilte Felix Corradini, Thomas Eisele, Carolin Schwarz og Christian Vogt. Fra Gudbrandsdalen energi stilte administrerende direktør Rune Vamråk. Fra Eidsiva stilte Karsten Vatn og Thor Svegården.

Magnus Axelsson ny leder for Raskiftet

10. august 2017  //  Kommentarer er skrudd av for Magnus Axelsson ny leder for Raskiftet

Se engelsk pressemelding under:

Axelsson held a number of positions in E.ONs Northern European activities within construction and operations, and in 2014-2016 he was a key player in the Norwegian wind company Sarepta.

-All partners are very pleased with having Magnus Axelsson onboard the team of Austri Raskiftet DA. The project is currently moving forward according to plan, in close cooperation with suppliers, the local communities and the municipalities of Trysil and Åmot and we look forward to jointly further develop the project” says Thomas Eisele, managing director of SWM Erneuerbare Energien Skandinavien GmbH & Co.KG.

-I am very much looking forward to working with all involved parties in executing and operating Raskiftet wind farm. My goal is to continue the good work as the project moves closer to delivering clean energy from Raskiftet for many years to come.”

Austri Raskiftet DA is owned by SWM Erneuerbare Energien Skandinavien GmbH & Co. KG (60%), Eidsiva Vannkraft AS (20%) and Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%).

 

Fylkesveg 562 Vestsidevegen av Osensjøen utbedres

8. august 2017  //  Kommentarer er skrudd av for Fylkesveg 562 Vestsidevegen av Osensjøen utbedres

Austri Raskiftet har inngått avtale med Statens vegvesen om å gjennomføre utbedringstiltak på deler av fylkesveg 562. Arbeidet vil gjennomføres av prosjektets totalentreprenør OX2.

-Utbedringstiltakene er i tråd med Statens vegvesens krav for oppgradering av vegen til bruksklasse Bk10 for å kunne håndtere anleggstrafikk i forbindelse med utbygging og drift av Raskiftet vindkraftverk. Vegarbeidet planlegges gjennomført innen utgangen av 2017, sier prosjektleder i OX2 Johan Höök.

Utbedringstiltakene vil skje på vegstrekningen fra kryss med fylkesveg 561 ved søndre enden av Osensjøen til kryss Rubbholvegen. Tiltakene omfatter utskiftning av 20 stikkrenner og utbedring av 11 eksisterende stikkrenner. Totalt 7,9 kilometer med grøfter vil renskes, og enkelte korte strekk av vegen vil også gruses. Beregnet kostnad for arbeidet er om lag fire millioner NOK.

Nødvendig utbedring
Hedmark fylkeskommune er vegeier, og har hovedansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveg 562.

-Utbedringene av fylkesveg 562 er nødvendig for anleggstrafikken som planlegges gjennomført i forbindelse med utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk. Samtidig er det positivt at utbedringene kommer alle brukerne av vegen til gode. Derfor var det viktig for Hedmark fylkeskommune å få til en slik avtale med utbygger av Raskiftet vindkraftverk, sier fylkesråd i Hedmark fylkeskommune Anne Karin Torp Adolfsen.

Ønsker arbeidet velkommen
Trysil kommune ønsker arbeidet med fylkesvegen velkommen.

-Nå igangsettes utbedringer av fylkesveg 562 i henhold Statens vegvesens standarder, og dette er et positivt og viktig tiltak som vil bidra til å løfte kvaliteten på vegen. Inntektene til Trysil kommune fra Raskiftet vindkraftverk vil komme fra 2019 og vi vil vurdere å bruke deler av midlene til infrastrukturtiltak slik som veg. Vi ønsker også fylkeskommunen velkommen på banen for å sikre videre utbedringer av vegen, sier ordfører i Trysil kommune Erik Sletten.

 

Velkommen til åpen dag 6. august!

20. juli 2017  //  Kommentarer er skrudd av for Velkommen til åpen dag 6. august!

Arbeidene med å bygge Raskiftet Vindkraftverk er godt i gang. Entreprenøren OX2 og byggherre Austri Raskiftet ønsker derfor å invitere interesserte til besøk i anleggsområdet.

Besøkende vil bli transportert inn med buss med avgang og retur fra parkeringsplassen utenfor Søre Osen Samfunnshus og få en guidet omvisning av den søndre delen av anleggsområdet. Det vil også bli enkel servering underveis.

Det anbefales å kle seg etter forholdene og benytte egnet fottøy.

Avgang fra Søre Osen Samfunnshus klokken 13:00, og omvisningen vil vare om lag to timer.

Påmelding med antall personer gjøres via epost til jonas.holmkvist@ox2.com eller på SMS til: + 46 703 50 11 14 senest 30. juli

 

Informasjonsmøte for Raskiftet 11. mai

18. mai 2017  //  Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte for Raskiftet 11. mai

Her kan du lese presentasjonene som ble gitt i informasjonsmøtet den 11. mai 2017 i Nordre Osen:

2017-05-11_Presentation_SVEVIA_infomote

2017-05-11_Presentation_OX2_infomote

Under informasjonsmøtet ble det stilt spørsmål omkring støy fra vindmøllene.  Støysonekart for Raskiftet Vindkraftverk er utviklet, og kan sees her på NVEs nettsider:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=215&type=A-1,A-6

 

 

 

 

Tiltakende anleggsarbeid på Raskiftet

11. mai 2017  //  Kommentarer er skrudd av for Tiltakende anleggsarbeid på Raskiftet

 Austri Raskiftets totalentreprenør OX2 har holdt god fremdrift i vintermånedene. Kraftledningstraseen er nå ferdig avskoget og det er bygget veier frem til 24 av de 31 vindturbinene.

-Vi har fremdeles om lag en halv meter snø i anleggsområdet. Til tross for snø og frost gjennom vintermånedene har vi kunnet arbeide, og fremdriften så langt er bedre enn planlagt.

Det er nå om fem gravemaskiner i arbeid i anleggsområdet, med størst aktivitet i den nordlige delen. Etter hvert som snøen smelter vil anleggsarbeidet tilta i hele anleggsområdet, sier prosjektleder for OX2 Johan Höök.

-Avskogingen for kraftledningstraseen er ferdig. Vi jobber nå med grunnarbeider på tilkomstveiene for turbinene i den nordlige delen av vindkraftverket. Samtidig fortsetter også sprenging og steinknusing ved det nordlige steinbruddet. Arbeider med ferdigstilling av kranoppstillingsplasser vil nå starte, sammen med arbeider langs tilkomstveien og forberedelser før støpning av fundamenter i sør, sier Höök.

Anleggsarbeidene må fremdeles tilpasses værforholdene og den pågående snøsmeltingen. I løpet av året vil veier, logistikkflater og fundament for vindturbinene ferdigstilles. Samtidig vil byggingen av ny transformatorstasjon og kraftledning igangsettes. Prosjektet vil informere ytterligere om dette på informasjonsmøtet 11. mai på samfunnshuset i Nordre Osen.

I drift i 2019 31 vindturbiner skal etter planen settes i drift vinteren 2018/2019. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket.

 

 

Informasjonsmøte om Raskiftet Vindkraftverk

3. mai 2017  //  Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte om Raskiftet Vindkraftverk

Austri Raskiftet inviterer herved fastboende, hytteeiere og andre interesserte til informasjonsmøte den 11. mai klokken 18:00 på samfunnshuset i Nordre Osen.

Austri Raskiftet stiller sammen med utbyggingsorganisasjonen representert ved OX2 og Svevia.

Program:

 • Overordnet gjennomgang av prosjektet
 • Status på arbeidet så langt og viktige tema for lokalsamfunnet
 • Orientering om planlagt arbeid frem mot årsskiftet

I tillegg åpner vi opp for spørsmål og svar, og det vil være mulig å ta kontakt direkte med oss etter gjennomgangen.

Det blir enkel servering.

Vel møtt!

Austri Raskiftet og OX2

God fremdrift på Raskiftet

22. desember 2016  //  Kommentarer er skrudd av for God fremdrift på Raskiftet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Austri Raskiftets totalentreprenør OX2 melder om gode arbeidsforhold, til tross for frost og snø i anleggsområdet på Raskiftet vindkraftverk. Nå tar prosjektet julefri, men vil starte igjen etter nyttår.

-Snøen kom tidlig i november, men det har ikke påvirket fremdriften. Det er fremdeles gode forhold for det pågående anleggsarbeidet, sier projektsleder for OX2 Johan Höök.

Det er nå om lag åtte gravemaskiner i arbeid.  I tillegg pågår avskoging i den nordre delen av planområdet. Avskogingen i kraftledningstraseen vil fortsette gjennom vinteren.

-Grunnarbeider er nå gjennomført for tilkomstveiene for turbinene i den sørlige delen av vindkraftverket. Nå gjennomføres grunnarbeider på veier i sentrale og nordlige deler av området. Ved turbinposisjonen og steinbrudd i den sørlige delen pågår sprenging og steinknusing.  Det jobbes også med å legge forsterkningslag på veiene, sier Höök.

Prosjektet vil nå ta en to ukers pause i forbindelse med jul, men vi vil starte veiarbeid, sprengning og steinknusing etter nyttår, men i noe mindre omfang.

-Vi håper å kunne fortsette med steinknusing gjennom hele vinteren, men bygging av veier vil måtte anpasses de rådende vær- og snøforhold, sier Höök.

I drift i 2019
I løpet av sommeren og høsten 2017 vil veier, logistikkflater og fundament for vindturbinene ferdigstilles. Samtidig vil byggingen av ny transformatorstasjon og kraftledning igangsettes. 31 vindturbiner skal etter planen settes i drift vinteren 2018/2019. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket.

Utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk godt i gang

14. november 2016  //  Kommentarer er skrudd av for Utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk godt i gang

Austri Raskiftets totalentreprenør OX2 er godt i gang med forberedelser for å gjøre anleggsområdet klart for fundamentering og el-arbeid planlagt i 2017.

– Arbeidet går som planlagt, og vi er godt fornøyd med samarbeidet med underleverandører, Trysil og Åmot kommuner og andre lokale interessenter, sier anleggsleder for OX2 Johan Höök.

161109_121522-1

Stor lokal interesse
Selskapet Austri Vind har jobbet med utvikling av et vindkraftverk på Raskiftet fra 2010. Målet for selskapet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Raskiftet vindkraftverk blir den første vindkraftparken i Hedmark.

Siden 2010 har Austri Vind jobbet direkte mot grunneiere, kommuner og andre lokale interessenter for å informere om prosjektet som ble besluttet utbygget 5. august i år. 6 oktober ble det gjennomført enda et nytt informasjonsmøte på Søre Osen samfunnshus, denne gangen for lokale hytte-eiere.

-Vi opplever en stor interesse for Raskiftet vindkraftverk fra både næringslivet og beboere i området. For oss som jobber med prosjektet er det viktig å kunne gi god informasjon om hva som gjøres, og hvordan arbeidet vil utvikle seg fremover. På nettsiden www.austri.no vil vi fremover jevnlig informere om prosjektets utvikling, og vi vil også gjennomføre informasjonsmøter i 2017 ved behov, sier Karsten Vatn som følger opp prosjektet på vegne av Austri Raskiftet DA.

Høy aktivitet i anleggsområdet
Arbeidet med avskoging, utbedring av berørte veier samt bygging av nye veier i anleggsområdet har pågått for fullt de siste månedene.

-OX2 har gjennomført betydelig grave- og sprengningsarbeider de seneste månedene, og aktiviteten er høy. I starten av november var det 11 gravemaskiner i drift i området, vi sprenger og knuser stein som vi benytter som underlag på anleggsveiene, sier Höök.

Arbeidet fremover vil tilpasses vær og snøforhold. Vi ønsker å fortsette utbygging av nye veier frem til jul, og muligens på nyåret. Vi har planlagt et opphold i veiarbeidet i vintersesongen, men skogrydding langs kraftledningen ned mot Osmoen og i den nordlige delen av anleggsområdet vil fortsette gjennom vinteren.

I drift i 2019
I løpet av sommeren og høsten 2017 vil veier, logistikkflater og fundament for vindturbinene ferdigstilles. Samtidig vil byggingen av ny transformatorstasjon og kraftledning igangsettes. 31 vindturbiner skal etter planen settes i drift vinteren 2018/2019. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket.

Raskiftet vindkraftverk besluttet utbygd

5. august 2016  //  Kommentarer er skrudd av for Raskiftet vindkraftverk besluttet utbygd

Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München har besluttet å bygge ut Raskiftet vindkraftverk.

Austri Raskiftet har jobbet med utvikling av prosjektet siden 2010 med mål om å få realisert prosjektet sammen med en erfaren industriell partner.

– Dette er en merkedag for produksjon av fornybar energi i Innlandet. I og med at det er første gang Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi bygger ut et vindkraftprosjekt, er vi svært fornøyd med å ha fått med oss Stadtwerke München, som er en solid og langsiktig industriell aktør med erfaring fra utbygging og drift av vindkraftverk, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi og konsernsjef Bjarne Slapgard i Gudbrandsdal Energi.

At prosjektet nå blir realisert med Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi som betydelige eiere vil også ytterligere styrke samarbeidet mellom de to selskapene og være bra for Innlandet, legger de to konsernsjefene til.

Austri Raskiftet er etter inngåelse av dagens avtaler eid av Eidsiva (20 %), Gudbrandsdal Energi (20 %) og Stadtwerke München (60 %).

Det svenske vindkraftselskapet OX2 vil stå for utbyggingen, som starter umiddelbart. OX2 har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015.

Verdiskapning i Innlandet
Raskiftet vindkraftverk vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot. En realisering av Raskiftet vindkraftverk innen utløpet av elsertifikatordningen i 2021 vil skape verdier og nye arbeidsplasser i Innlandsregionen. Prosjektet vil genere lokale inntekter gjennom nye arbeidsplasser og kjøp av varer og tjenester. Åmot og Trysil kommuner, samt lokale grunneiere, vil sikres årlige inntekter som følge av utbygging og drift av prosjektet. Elsertifikater er en ordning mellom Norge og Sverige som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi innen år 2021. Elsertifikater tildeles nye kraftverk eller oppgraderinger av eksisterende kraftverk som medfører varig produksjonsøkning.

I drift i 2018
Utbyggingen vil starte med skogsavvirkning, veiarbeid og grunnberedning. Etter planen skal 31 vindturbiner settes i drift vinteren 2018/2019. Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i prosjektet.

Fakta om Stadtwerke München
Stadtwerke München (SWM) er Tysklands sjette største energiselskap og heleid av München by. Selskapet har 9 700 ansatte og en årlig omsetning på 6,1 milliarder Euro (2014). SWM har mål om å etablere en portefølje på om lag 7,5 TWh ny fornybar kraft innen 2025, og ser på Norden som et interessant marked. SWM ønsker industriell tilstedeværelse i Norden, gjennom etablering og deleierskap i norsk/nordiske selskap.

Kontaktpersoner
Bjarne Slapgard, Gudbrandsdal Energi Holding AS. Tlf. 900 22 315.
Øistein Andresen, Eidsiva Energi AS. Tlf. 995 71 922.
Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS. Tlf. 901 89 388.

Konsesjon til Kjølberget vindkraftverk

26. november 2015  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjon til Kjølberget vindkraftverk

Austri Vind har fått konsesjon til Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark. Vindkraftverket vil gi ca. 111 gigawattimer (GWH) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 5600 husstander.

Eidsiva Nett har samtidig fått konsesjon til bygging av nettilknytningen for anlegget.

-Vi er godt fornøyd med at Austri har fått konsesjon. Nå skal vi se nærmere på vilkårene. Vi har hatt vindmålemast på Kjølberget siden februar, og fått bekreftet at vindressursen fortsatt er som forutsatt, sier prosjektleder Håkon Rustad.

– I denne saken har vi funnet en god balanse mellom et solid bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet og friluftsliv. Jeg har lagt vekt på at vindkraftverket vil utnytte allerede etablert infrastruktur som skogsveier og strømnett, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og berørte beboere i kommunen. Fylkesmannen i Hedmark hadde innsigelse mot tiltaket på grunn av gammelskog og planlagt verneområde.

Departementet har tatt innsigelsen til følge, og justert planområdet ved Buberget lenger nord. Departementet har i klagebehandlingen avveid hensynene til biologisk mangfold og friluftsliv. Det er lagt vekt på at Våler kommune er positiv til prosjektet.

Informasjonsmøte om Raskiftet

8. oktober 2015  //  Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte om Raskiftet

Austri Vind og OX2 inviterer til informasjonsmøte i forkant av utsending av anbudsinnbydelser i forbindelse med det planlagte Raskiftet vindkraftverk. Møtet finner sted på Søre Osen Samfunnshus 19. oktober kl. 12.30. Ser mer informasjon her: Inbjudan_Raskiftet_Informationsmöte_19_okt (2)

Befaring på Kjølberget

13. august 2015  //  Kommentarer er skrudd av for Befaring på Kjølberget

Torsdag 27. august blir det gjennomført åpent møte og befaring på det planlagte Kjølberget vindkraftverk i Våler.

Olje- og energidepartementet har klagene på NVEs konsesjonsvedtak vedrørende Austris konsesjonssøknad for Kjølberget vindkraftverk til behandling. I den forbindelse blir det åpent møte i Gravberget. I tillegg blir det befaring av planområdet.

Under det åpne møtet vil departementet gi en kort orientering om saksbehandlingen før tiltaksgiver legger frem utbyggingsplanene. Etterpå er det åpent for at parter, representanter for kommunene, organisasjoner og andre berørte kan stille spørsmål og komme med kommentarer.

Konsesjon til Raskiftet, men ikke Kvitvola

29. juni 2015  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjon til Raskiftet, men ikke Kvitvola

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Austri konsesjon til å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot. Austri fikk ikke konsesjon til å bygge og drifte Kvitvola vindkraftverk i Engerdal.

-Vi er svært tilfreds med departementets avklaring når det gjelder Raskiftet vindkraftverk. Dette er et godt prosjekt. Vi jobber med god fremdrift med tanke på å fremme prosjektet for investeringsbeslutning, slik at vindkraftverket kan realiseres innen utløpet av sertifikatmarkedet, sier Ola Børke, daglig leder i Austri.

Elsertifikater er en ordning mellom Norge og Sverige som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi med ti prosent innen år 2021. Elsertifikater tildeles nye kraftverk eller oppgraderinger av eksisterende kraftverk som medfører varig produksjonsøkning.

Raskiftet vindkraftverk kan gi inntil 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander.

Nybrottsarbeid
-Gjennom plasseringen i innlandet, er Raskiftet vindkraftverk et nybrottsarbeid i norsk vindkraft nå som det er gitt endelig konsesjon. Jeg vil berømme Austri Vind for det arbeidet som er lagt ned i prosjektet, og har god tro på at dette vindkraftverket kan bli realisert, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for miljøverninteressene, forsvaret og berørte beboere og hytteeiere i kommunene. Departementet har i klagebehandlingen særlig avveiet hensynene til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Departementet forutsetter også at Forsvarets interesser skal ivaretas i videre arbeid med vindkraftverket.
Kvitvola
Departementet har samtidig omgjort NVEs vedtak om Kvitvola vindkraftverk i Engerdal, slik at det ikke gis konsesjon til utbyggingen. Departementet har i vurderingen lagt vekt på de store ulempene for naturmangfold, landskap og friluftsliv og de negative virkningene for kulturminner og kulturmiljø i tillegg til negative virkninger for reiselivsnæringen lokalt. –Vi er skuffet over at Austri ikke fikk konsesjon for bygging av vindkraftverk på Kvitvola. Etter vår vurdering er dette et svært godt prosjekt, men vi tar departementets beslutning til etterretning, sier Ola Børke.

Presentasjoner fra informasjonsmøtet

23. mars 2015  //  Kommentarer er skrudd av for Presentasjoner fra informasjonsmøtet

Rundt 40 deltakere fra lokalt næøringsliv hadde funnet veien til Søre Osen samfunnshus da Austri inviterte til informasjonsmøte fredag 20. mars.

Austri Vind planlegger å bygge opptil 250 MW med vindkraft i Hedmark fylke innen 2020. Raskiftet, Kvitvola og Kjølberget vindkraftverk kan medføre investeringer på opp mot 3,5 milliarder kroner, og gi betydelige muligheter for lokale leverandører i sektorer som bygg og anlegg, bergverk, service, vedlikehold, salg, overnatting, servering osv.

Se presentasjonene fra møtet her:
Austri søre osen 20 mars 2015
OX2_presentation_150320

Austri inviterer lokalt næringsliv til informasjonsmøte

16. mars 2015  //  Kommentarer er skrudd av for Austri inviterer lokalt næringsliv til informasjonsmøte

Austri inviterer lokalt næringsliv i forbindelse med mulig vindkraftutbygging i Hedmark.

Austri Vind planlegger å bygge opptil 250 MW med vindkraft i Hedmark fylke innen 2020. Raskiftet, Kvitvola og Kjølberget vindkraftverk kan medføre investeringer på opp mot 3,5 milliarder kroner, og gi betydelige muligheter for lokale leverandører i sektorer som bygg og anlegg, bergverk, service, vedlikehold, salg, overnatting, servering osv.

Austri inviterer herved til informasjonsmøte om mulighetene for regionalt næringsliv. OX2, som er Austri sin samarbeidspartner, vil delta og orientere på møtet. Selskapet har stått for ca halvparten av storskala landbasert vindkraft i Sverige. www.ox2.com

Sted: Søre Osen samfunnshus

20. mars kl. 10.00 – 12.00.

Påmelding innen 13. mars til: hakon.rustad@eidsivaenergi.no eller pr SMS på tlf.  45269500

Møtet er relevant for den som vurderer å kunne levere varer og tjenester i byggeperioden. Byggeprosjektene gir mulighet for et bredt spekter av leveranser både med hensyn til bransje og størrelse. Etter byggefasen vil det være arbeidsoppdrag knyttet til drift og vedlikehold av den infrastruktur som etableres.

Austri Vind inngår samarbeid med svenske OX2

2. februar 2015  //  Kommentarer er skrudd av for Austri Vind inngår samarbeid med svenske OX2

Austri Vind har underskrevet en samarbeidsavtale med det svenske selskapet OX2 om totalt 250 MW vindkraft i Hedmark. Hensikten er å realisere tre vindkraftprosjekter de neste årene.

Austri Vind er eid av energiselsapene Eidsiva, Gudbrandsdal Energi og Statskog, og jobber med utvikling av vindkraft i kommunene Engerdal, Trysil, Åmot og Våler i Hedmark. Utviklingen av vindkraft en del av eiernes ambisjon om å utvikle og eie mer produksjon av fornybar energi i regionen. Det svenske selskapet OX2 har bygget og finansiert over tredve prosjekter med nærmere 800 MW vindkraft i Norden, hvor av flere prosjekter er i liknende terreng og med samme klima som Austris prosjekter. Til sammen har selskapene Austri og OX2 gode forutsetninger for å utvikle vindkraftprosjekter av høy kvalitet.

– Det er stor interesse for å investere i større vindkraftprosjekter i Norge, men mange prosjekter har svakheter som for eksempel kompliserte nettilknytninger. Prosjektene vi skal samarbeide med Austri om har usedvanlig gode vind- og nettforutsetninger og vi har forhåpninger om å begynne å bygge ca. 100 MW allerede i år, sier administrerende direktør Paul Stormoen i OX2 Wind.

Både OX2 og Austri legger stor vekt på åpen kommunikasjon, samarbeid med lokale interessenter og næringsliv. Likt verdigrunnlag er en viktig forutsetning for et godt samarbeid. Austri Vind kommer fortsatt til å ha ansvaret for kontakten med myndigheter, kommuner, naboer, grunneiere og andre interessenter. OX2 skal ha ansvaret for den tekniske og finansielle delen av prosjektene, og være totalentreprenør under byggingen.

– For Austri har det vært viktig å finne en partner som bygger opp under de sentrale mål våre eiere har satt for sitt eierskap i vindkraft gjennom Austri. OX2 har lang erfaring, rett kompetanse og kan vise til svært godt gjennomførte utbyggingsprosjekter. Vi mener dette samarbeidet vil sikre kvaliteten og dermed øke sannsynligheten for at prosjektene bygges, sier daglig leder Ola Børke i Austri Vind.

Prosjektene som inngår i samarbeidet er Raskiftet i Trysil/Åmot, Kvitvola i Engerdal i Engerdal og Kjølberget i Våler. Alle prosjektene har fått tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og endelig beslutning fra Olje- og energidepartementet (OED) forventes i 2015.

Kontaktpersoner
Daglig leder Ola Børke, Austri Vind, tlf. 959 81 276.
E-post: ola@austri.no 

Administrerende direktør Paul Stormoen, OX2 Wind, tlf. +46 (0)70-671 18 18.
E-post: paul.stormoen@ox2.com

Fakta om OX2
OX2 utvikler, bygger, finansierer og forvalter fornybare energiprosjekter i Norden.
Selskapet driver omstilling mot en fremtidsrettet energisektor gjennom å tilby finansielle aktører og store energiforbrukere som bedrifter, kommuner og andre aktører mulighet til å investere og eie fornybar energiproduksjon. OX2 står bak en betydelig andel av den storskala landbaserte vindkraften i Norden og har virksomhet i Sverige, Finland, Norge og Polen. Les mer på www.ox2.com

Fakta om Austri Vind
Austri Vind er et selskap som jobber med utvikling av vindkraft i Hedmark og Oppland. Selskapets mål er å utvikle ny fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Austri Vind eies av energiselskapene Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi, sammen med Statskog. Les mer på www.austri.no

Befaring på Kvitvola/Gråhøgda

1. september 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Befaring på Kvitvola/Gråhøgda

Torsdag 16. oktober blir det gjennomført åpent møte og befaring på det planlagte Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal.

Olje- og energidepartementet har klagene på NVEs konsesjonsvedtak vedrørende Austri Kvitvola DAs konsesjonssøknad for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk til behandling. I den forbindelse blir det åpent møte i Engerdal Samfunnshus kl. 11.30. I tillegg blir det befaring av planområdet.

Under det åpne møtet vil departementet gi en kort orientering om saksbehandlingen før tiltaksgiver legger frem utbyggingsplanene. Etterpå er det åpent for at parter, representanter for kommunene, organisasjoner og andre berørte kan stille spørsmål og komme med kommentarer.

Befaring på Raskiftet

1. september 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Befaring på Raskiftet

Fredag 17. oktober blir det gjennomført åpent møte og befaring på det planlagte Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot.

Olje- og energidepartementet har klagene på NVEs konsesjonsvedtak vedrørende Austri Raskiftet DAs konsesjonssøknad for Raskiftet vindkraftverk til behandling. I den forbindelse blir det åpent møte på Søre Osen Samfunnshus kl. 11.30. I tillegg blir det befaring av planområdet. Første befaringspunkt er Osvang samfunnshus kl. 10.

Under det åpne møtet vil departementet gi en kort orientering om saksbehandlingen før tiltaksgiver legger frem utbyggingsplanene. Etterpå er det åpent for at parter, representanter for kommunene, organisasjoner og andre berørte kan stille spørsmål og komme med kommentarer.

Konsesjon for Kjølberget vindkraftverk

30. juni 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjon for Kjølberget vindkraftverk

Austri har fått konsesjon for å bygge og drive Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark.

NVE har gitt konsesjon for en installert effekt på inntil 40 MW med en potensiell årlig energiproduksjon på 110 GWh. I sin begrunnelse for konsesjonsvedtaket har NVE lagt vekt på at det er relativt gode vindforhold i planområdet og at Kjølberget vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til Norges fornybarmål.

Kjølberget vindkraftverk er planlagt ca. 10 km sør for Midtskogsberget (Rv 25/Fv. 208) i Våler kommune, på kommunegrensen til Trysil. Til Elverum i vest og Våler sentrum i sør er det ca. 40 km i luftlinje, mens det er vel 30 km til Innbygda, som er kommunesenteret i Trysil, i nord. Nærmeste boligbebyggelse ligger i Storsvea og Rysjølia i Trysil kommune og ved Håberget i Elverum – alle 4-5 km fra planområdet. Det ligger også noen hus ca. 2 km fra Buberget i Våler kommune. Disse husene ligger på svensk side av riksgrensen.

Austri eies av Eidsiva, Gudbrandsdal Energi og Statskog Vind.

Fra før har Austri fått konsesjon for å bygge og drive to vindkraftverk i Østerdalen: Raskiftet vindkraftverk i Åmot/Trysil og Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal.

Sluttbefaring på Kjølberget

9. mai 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Sluttbefaring på Kjølberget

I forbindelse sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden for Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune arrangerer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sluttbefaring i dag. Hensikten med befaringen er å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.

Planene om vindkraftverk på Sillikampen er avviklet

27. februar 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Planene om vindkraftverk på Sillikampen er avviklet
Austris planlagte vindkraftverk på Sillikampen i Nord-Fron kommune blir ikke noe av.

Beslutningen kom som følge av at nødvendige avklaringer i grunneiersituasjonen ikke kan forventes på plass i tide til å sikre nok fremdrift i prosjektutviklingen. Det har lenge vært forventet dom i en pågående jordskiftesak med mål om å avklare rettighetsforhold i området. Jordskifteretten har nylig kommet med en foreløpig dom der det fremkommer nye og ukjente forhold. Etter Austri Vinds vurdering vil det i nær fremtid ikke være mulig å innlede forhandlinger om grunneieravtaler. Dette resulterer i at Austri Vind ikke får utført vindmålinger og nødvendige konsekvensutredninger, som igjen hindrer fremdriften i prosjektet. Med bakgrunn i dette vurderes det som lite sannsynlig at prosjektet kan være i posisjon til å konkurrere i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

Avvikler planene om vindkraft på Storfjellet

11. februar 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Avvikler planene om vindkraft på Storfjellet

Austris planlagte vindkraftverk på Storfjellet/Grønkampen i Rendalen blir ikke noe av. Vindressursen i området, som er kartlagt gjennom 12 måneders vindmåling, er for svak til å gi lønnsomhet i prosjektet og konkurransedyktighet i elsertifikatmarkedet.

Konsesjon for Kvitvola/Gråhøgda

31. januar 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjon for Kvitvola/Gråhøgda

NVE har i dag gitt Austri Kvitvola DA konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Engerdal kommune, Hedmark fylke. NVE har samtidig gitt konsesjon til Eidsiva Nett AS for nettilknytningen til vindkraftverket.

-Det gis konsesjon for en installert effekt på inntil 110 MW med en potensiell årlig energiproduksjon på inntil 400 GWh. Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved etablering av Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk, med nettilknytning og tilhørende infrastruktur, større enn ulempene tiltakene medfører. NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til Norges fornybar må, skriver NVE på sin hjemmeside.

De viktigste negative virkningene av Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk er etter NVEs vurdering knyttet til landskap, friluftsliv, hyttenæring og Forsvarets interesser. Disse virkningene er likevel ikke så store at konsesjonssøknaden bør avslås. NVE legger til grunn at gode produksjonsprosjekter kan tåle noe større miljøvirkninger enn mindre gode prosjekter. NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen, herunder blant annet vilkår om avbøtende tiltak for friluftsliv og kulturminner, utarbeidelse av miljø-, transport og anleggsplan og tiltak knyttet til nedleggelse av tiltaket.

NVE har sendt ut denne pressemeldingen i dag:

NVE gjev løyve til tre vindkraftverk i Hedmark

NVE gjev løyve til å bygge og drive tre vindkraftverk med nettilknyting i Hedmark. Vindkraftverka vil samla gje inntil 1,2 TWh ny kraftproduksjon per år. Dette svarar til straumbruken til omlag 60 000 husstandar, og vil utgjere rundt ein prosent av den samla norske kraftproduksjonen.

NVE har lagt vekt på at vindkraftverka vil vere viktige bidrag til å oppfylle politiske mål om auka satsing på fornybar kraftproduksjon i Noreg.

Dei tre løyva gjeld Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Raskiftet vindkraftverk i kommunane Trysil og Åmot, og Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune. NVE meiner dei to førstnemnde har spesielt gode vindforhold.

 • Austri Kvitvola DA er søkjar for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk kraftverk, som vil gje inntil 400 GWh ny kraftproduksjon per år.
 • Austri Raskiftet DA er søkjar for Raskiftet vindkraftverk vindkraftverk, som vil gje inntil 370 GWh ny kraftproduksjon per år.
 • E.ON Wind Norway står bak søknaden på Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk, som  vil gje inntil 390 GWh ny kraftproduksjon per år. NVE har gitt løyve til ei redusert utbygging på grunn av verknader for gamalskog.

Etter NVEs  vurdering er dei samla fordelane ved etablering av vindkraftverka med nettilknyting og tilhøyrande infrastruktur, større enn ulempene tiltaka medfører. Alle vindkraftverka vil føre til vesentlege verknader for landskap og friluftsliv. Andre viktige negative verknader av Kvitvola/Gråhøgda og Raskiftet vindkraftverk er knytt til hyttenæring og Forsvaret sine interesser. Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk kan påverke eit viktig område med gamalskog. Med avbøtande tiltak og ved at det vert teke tilstrekkeleg omsyn ved etablering av anlegga meiner NVE at desse verknadene ikkje er så store at søknadane bør få avslag.

NVE har sett ei rekkje vilkår til løyva, mellom anna vilkår om maksimalt støynivå, avbøtande tiltak for friluftsliv og utarbeiding av miljø-, transport og anleggsplan.

Austri Kvitvola DA har fått løyve til Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Dette vindkraftverket vil gje inntil 400 GWh ny kraftproduksjon per år. Austri Raskiftet DA har fått løyve til Raskiftet vindkraftverk i kommunane Trysil og Åmot. Vindkraftverket vil gje inntil 370 GWh ny kraftproduksjon per år. NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdene, og at vindkraftverkene vil vere eit viktig bidrag til å oppfylle politiske mål om auka satsing på fornybar kraftproduksjon i Noreg.

E.ON Wind Norway har fått løyve til Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune. Vindkraftverket vil gje inntil 390 GWh ny kraftproduksjon per år. NVE meiner prosjektet vil vere konkurransedyktig i den norsk-svenske elsertifikatmarknaden, og at vindkraftverket vil vere eit viktig bidrag til å oppfylle politiske mål om ny fornybar kraftproduksjon. NVE har gitt løyve til ei redusert utbygging på grunn av verknader for gamalskog.

Etter NVE sin vurdering er dei samla fordelane ved etablering av vindkraftverka med nettilknyting og tilhøyrande infrastruktur større enn ulempene tiltaka medfører. Alle vindkraftverka vil føre til vesentlege verknader for landskap og friluftsliv. Andre viktige negative verknader av Kvitvola/Gråhøgda og Raskiftet vindkraftverk er knytta til hyttenæring og Forsvaret sine interesser. Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk kan påverke eit viktig område med gamalskog. Med avbøtande tiltak og ved at det vert teke tilstrekkeleg omsyn ved etablering av anlegga meiner NVE at desse verknadene ikkje er så store at søknadane bør få avslag. Vindkraftverka vil gje positive verknader knytta til økonomi og næringsutvikling i fleire kommunar i Hedmark.

NVE har sett ei rekkje vilkår til løyva, mellom anna vilkår om maksimalt støynivå, avbøtande tiltak for friluftsliv og utarbeiding av miljø-, transport og anleggsplan.

Konsesjon for Raskiftet

31. januar 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjon for Raskiftet

NVE har i dag gitt Austri Raskiftet DA konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke.

-Det gis konsesjon for en installert effekt på inntil 110 MW med en potensiell årlig energiproduksjon på 340-370 GWh. Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved etablering av Raskiftet vindkraftverk, med nettilknytning og tilhørende infrastruktur, større enn ulempene tiltakene medfører. NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til Norges fornybarmål, skriver NVE på sin hjemmeside.

De viktigste negative virkningene av Raskiftet vindkraftverk er etter NVEs vurdering knyttet til landskap, friluftsliv, hyttenæring og Forsvarets interesser. Disse virkningene er likevel ikke så store at konsesjonssøknaden bør avslås. NVE legger til grunn at gode produksjonsprosjekter kan tåle noe større miljøvirkninger enn mindre gode prosjekter. NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen, herunder blant annet vilkår om avbøtende tiltak for friluftsliv, utarbeidelse av miljø-, transport og anleggsplan og tiltak knyttet til nedleggelse av tiltaket.

NVE har sendt ut denne pressemeldingen i dag:

NVE gjev løyve til tre vindkraftverk i Hedmark

NVE gjev løyve til å bygge og drive tre vindkraftverk med nettilknyting i Hedmark. Vindkraftverka vil samla gje inntil 1,2 TWh ny kraftproduksjon per år. Dette svarar til straumbruken til omlag 60 000 husstandar, og vil utgjere rundt ein prosent av den samla norske kraftproduksjonen.

NVE har lagt vekt på at vindkraftverka vil vere viktige bidrag til å oppfylle politiske mål om auka satsing på fornybar kraftproduksjon i Noreg.

Dei tre løyva gjeld Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Raskiftet vindkraftverk i kommunane Trysil og Åmot, og Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune. NVE meiner dei to førstnemnde har spesielt gode vindforhold.

 • Austri Kvitvola DA er søkjar for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk kraftverk, som vil gje inntil 400 GWh ny kraftproduksjon per år.
 • Austri Raskiftet DA er søkjar for Raskiftet vindkraftverk vindkraftverk, som vil gje inntil 370 GWh ny kraftproduksjon per år.
 • E.ON Wind Norway står bak søknaden på Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk, som  vil gje inntil 390 GWh ny kraftproduksjon per år. NVE har gitt løyve til ei redusert utbygging på grunn av verknader for gamalskog.

Etter NVEs  vurdering er dei samla fordelane ved etablering av vindkraftverka med nettilknyting og tilhøyrande infrastruktur, større enn ulempene tiltaka medfører. Alle vindkraftverka vil føre til vesentlege verknader for landskap og friluftsliv. Andre viktige negative verknader av Kvitvola/Gråhøgda og Raskiftet vindkraftverk er knytt til hyttenæring og Forsvaret sine interesser. Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk kan påverke eit viktig område med gamalskog. Med avbøtande tiltak og ved at det vert teke tilstrekkeleg omsyn ved etablering av anlegga meiner NVE at desse verknadene ikkje er så store at søknadane bør få avslag.

NVE har sett ei rekkje vilkår til løyva, mellom anna vilkår om maksimalt støynivå, avbøtande tiltak for friluftsliv og utarbeiding av miljø-, transport og anleggsplan.

Austri Kvitvola DA har fått løyve til Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Dette vindkraftverket vil gje inntil 400 GWh ny kraftproduksjon per år. Austri Raskiftet DA har fått løyve til Raskiftet vindkraftverk i kommunane Trysil og Åmot. Vindkraftverket vil gje inntil 370 GWh ny kraftproduksjon per år. NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdene, og at vindkraftverkene vil vere eit viktig bidrag til å oppfylle politiske mål om auka satsing på fornybar kraftproduksjon i Noreg.

E.ON Wind Norway har fått løyve til Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune. Vindkraftverket vil gje inntil 390 GWh ny kraftproduksjon per år. NVE meiner prosjektet vil vere konkurransedyktig i den norsk-svenske elsertifikatmarknaden, og at vindkraftverket vil vere eit viktig bidrag til å oppfylle politiske mål om ny fornybar kraftproduksjon. NVE har gitt løyve til ei redusert utbygging på grunn av verknader for gamalskog.

Etter NVE sin vurdering er dei samla fordelane ved etablering av vindkraftverka med nettilknyting og tilhøyrande infrastruktur større enn ulempene tiltaka medfører. Alle vindkraftverka vil føre til vesentlege verknader for landskap og friluftsliv. Andre viktige negative verknader av Kvitvola/Gråhøgda og Raskiftet vindkraftverk er knytta til hyttenæring og Forsvaret sine interesser. Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk kan påverke eit viktig område med gamalskog. Med avbøtande tiltak og ved at det vert teke tilstrekkeleg omsyn ved etablering av anlegga meiner NVE at desse verknadene ikkje er så store at søknadane bør få avslag. Vindkraftverka vil gje positive verknader knytta til økonomi og næringsutvikling i fleire kommunar i Hedmark.

NVE har sett ei rekkje vilkår til løyva, mellom anna vilkår om maksimalt støynivå, avbøtande tiltak for friluftsliv og utarbeiding av miljø-, transport og anleggsplan.

Presentasjoner fra folkemøte om Kjølberget

27. januar 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Presentasjoner fra folkemøte om Kjølberget

Torsdag 23. januar arrangerte NVE folkemøte om det planlagte Kjølberget vindkraftverk i Våler i Hedmark. Presentasjonene fra møtet finner du her:

NVE_Presentasjon av NVEs behandling av søknad for Kjølberget vindkraftverk
Nett_Tiltak på linjenettet ifm Kjølberget vindkraftverk
Nett_Tiltak ifm Braskereidfoss kraftverk
Austri_Presentasjon Kjølberget_folkemøte 23.01.14

Sillikampen vindkraftverk

8. januar 2014  //  Kommentarer er skrudd av for Sillikampen vindkraftverk

Austri planlegger å bygge Sillikampen vindkraftverk ca. åtte kilometer nordvest for Vinstra i Nord-Fron kommune i Oppland. Høydedragene Krakkstetten, Sillikampen og Glupfjellet utgjør planområdet.

Det planlagte vindkraftverket vil få 14-20 vindturbiner, og en installert effekt på inntil 55 MW. Den årlige produksjonen vil bli ca. 141 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket i 9000 husstander. Hver vindturbin vil få en totalhøyde på opptil 150 meter.

Her er Austris forhåndsmelding til NVE om Sillikampen vindkraftverk:Melding Sillikampen

Samrådsmøte om Kjølberget vindkraftverk

20. desember 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Samrådsmøte om Kjølberget vindkraftverk

Det tredje samrådsmøtet om Storfjellet vindkraftverk i Rendalen kommune ble holdt tirsdag 17. januar.

Her kan du se Austris Presentasjon samråd Storfjellet_Rendalen 17 12 Austri

Her er SWECOs presentasjon samråd Storfjellet_Rendalen 17 12 SWECO

Folkemøte om Kjølberget vindkraftverk

20. desember 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Folkemøte om Kjølberget vindkraftverk

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) arrangerer offentlig møte om Kjølberget vindkraftverk torsdag 23. januar kl. 18.00. Møtet finner sted i kommunelokalet i Våler.

Austri Vind DA søker om å bygge og drive et vindkraftverk på inntil 45 MW på Kjølberget i Våler kommune i  Hedmark. Eidsiva Nett AS søker om nødvendig omlegging av eksisterende 66 kV nett. Austri Vind søker også om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse.

Konsesjonssøknad for Kjølberget

16. desember 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjonssøknad for Kjølberget

Austri har sendt konsesjonssøknad til NVE for Kjølberget vindkraftverk i Våler i Hedmark. I forbindelse med konsesjonssøknaden er det laget en brosjyre.

Kontordag i Trysil

15. november 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Kontordag i Trysil

Austri har kontordag i Trysil rådhus onsdag 20. november kl. 10-14. Prosjektutvikler Håkon Rustad vil være tilgjengelig for publikum, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om det planlagte Raskiftet vindkraftverk.

Austri Raskiftet DA planlegger etablering av Raskiftet vindkraftverk vest for Osensjøen.

Samrådsmøte om Storfjellet vindkraftverk

24. september 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Samrådsmøte om Storfjellet vindkraftverk

Onsdag 18. septbember ble det arrangert samrådsmøte i forbindelse med det planlagte Storfjellet vindkraftverk i Rendalen. Se presentasjonene fra møtet her:

Austris presentasjon på samrådsmøtet 18.09.2013
Swecos presentasjon på samrådsmøtet 18.september 2013

Sluttbefaring Raskiftet vindkraftverk

11. september 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Sluttbefaring Raskiftet vindkraftverk

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) arrangerte sluttbefaring for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Engerdal kommune 4. september. Konsesjonsbehandlingen for vindkraftverket er i sluttfasen, og hensikten med befaringen var å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.

Se NVEs og Austris presentasjoner fra befaringen her:
Powerpoint Raskiftet_NVE
PP_Raskiftet_sluttbefaring_sept2013

Sluttbefaring Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk

11. september 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Sluttbefaring Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) arrangerte sluttbefaring for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune 3. september. Konsesjonsbehandlingen for vindkraftverket er i sluttfasen, og hensikten med befaringen var å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.

Se NVEs og Austris presentasjoner i forbindelse med befaringen her:
Powerpoint Kvitvola_NVE
PP_Kvitvola_sluttbefaring_sept2013

Samrådsmøte om Kjølberget vindkraftverk

2. september 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Samrådsmøte om Kjølberget vindkraftverk

Se presentasjoner fra samrådsmøte nr. 2 i forbindelse med det planlagte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark i vedleggene:

Presentasjon 2.samråd Kjølberget vindkraftverk_Sweco
Presentasjon Kjølberget_Våler samråd 28.10

Vindanimasjon fra Raskiftet

28. august 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Vindanimasjon fra Raskiftet

Se vindanimasjon fra Raskiftet her:

https://www.youtube.com/watch?v=YC05gnn_rvM

Vindkraft og støy

20. august 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Vindkraft og støy

Austri arrangerte nylig et miniseminar om støy og vindkraft. Representanter for både politisk og administrativ side i vertskommunene for de planlagte vindkraftverkene Raskiftet, Kvitvola/Gråhøgda, Storfjellet og Kjølberget deltok på seminaret.

Formålet med seminaret var å rette søkelys mot støypåvirkning fra vindkraftverk. -Hovedfokus var støyens utbredelse og styrke i tillegg til retningslinjer for støy i Norge, sier Ola Børke, daglig leder i Austri Vind.

Deltakerne fikk presentert resultater fra ny svensk forskning. Foredragene omhandlet lydens utbredelse fra vindkraftverk og hvordan værforhold påvirker lydbølgenes bevegelser. Følgende hovedkonklusjoner ble presentert:

 • Retningslinjene for støy er strenge.
 • Opplevelsen av støy fra vindkraftverk påvirkes veldig mye av vær og landskapets utforming.
 • Når det er varmt ved bakken (sommerdag) bøyer lydbølgene oppover → mindre støy.
 • Når det er kaldt ved bakken (sommernatt) bøyes lydbølgene nedover → mer støy.
 • Amplitudemodifikasjon oppfattes i 20-30 % av tiden, som i praksis er en forsterkning av lydens desibelverdi (forekommer kveld, natt og morgen).
 • Svenske målinger viser at vindturbinene i all hovedsak ligger godt innenfor produsentenes egne oppgitte støynivåer.
 • Is på vingene øker støynivået.
 • Tekniske løsninger kan redusere støy.
 • Snø på bakke og vegetasjon reduserer støynivået.
 • Enkeltindividet oppfatter støy forskjellig.
 • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på sammenheng mellom påståtte helseeffekter og vindkraft.

Se fagpresentasjoner i vedlegg:
Støy fra vindturbiner og vindparker retningslinjer – E Bjerkestrand
Langtidsmålinger med måleresultater fra vindkraftverk i skogsterreng – C. Larsson komprimert
Ljud från vindkraft – M. Almgren komprimert
Miljøhensyn ved kraftutbygging – T. Sollibråten komprimert

I tillegg til foredragene om støy ble det holdt et foredrag om miljøhensyn ved kraftutbygging. Her var hovedfokus etablering av veier, og hvoran inngrepene kan reduseres ved enkle grep. Presentasjonen ligger vedlagt. Den viser en rekke eksempler på hvordan utbygger må tenke når gode intensjoner i konsesjonssøknaden skal settes ut i praksis.

Spørsmål i tilknytning til denne saken kan rettes til Stine Kvamme, stine.kvamme@eidsivaenergi.no eller Håkon Rustad hakon.rustad@eidsivaenergi.no.

Sluttbefaring for Raskiftet vindkraftverk

16. august 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Sluttbefaring for Raskiftet vindkraftverk

I forbindelse sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk i kommunene Trysil og Åmot arrangerer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sluttbefaring onsdag 4. september. Hensikten med befaringen er å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.

Sluttbefaring for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk

16. august 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Sluttbefaring for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk

I forbindelse sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune arrangerer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sluttbefaring tirsdag 3. september. Hensikten med befaringen er å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.

Folkemøte i Engerdal

25. februar 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Folkemøte i Engerdal

Engerdal kommune arrangerer folkemøte om utbyggingsavtalen med Austri Vind mandag 25. februar kl. 19. Møtet finner sted i Engerdal samfunnshus.

Visualiseringer av Raskiftet

18. februar 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Visualiseringer av Raskiftet

I forbindelse med det planlagte Raskiftet vindkraftverk har Austri fått laget visualiseringer som viser kraftverket sett fra Furutangen:

Visualiseringer Raskiftet-Furutangen-Øst
Visualiseringer Raskiftet-Furutangen-Syd

Målemasta på plass i Rendalen

13. februar 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Målemasta på plass i Rendalen

Vindmålemasta ved Grønkampen i Rendalen er nå på plass. Den ruver 80 meter over bakken, og skal måle vindressursen i området.

Austri Vind har kontordager i Engerdal

11. februar 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Austri Vind har kontordager i Engerdal
I forbindelse med vindkraftprosjektet på Kvitvola/Gråhøgda vil Austri Vind være tilstede i lokalene til Destinasjon Femund Engerdal i vinterferien fredagene 22.02 og 01.03 mellom klokka 10.00 og 14.00.

De som har spørsmål eller ønsker å diskutere planene om vindkraftverk oppfordres til å ta en tur innom kontoret disse dagene.

Konsekvensutredning Kvitvola/Gråhøgda

17. januar 2013  //  Kommentarer er skrudd av for Konsekvensutredning Kvitvola/Gråhøgda

Last ned Presentasjon av konsekvensutredningen for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk. Dette er SWECOs presentasjon fra NVEs informasjonsmøte i Engerdal 14. januar 2013.

Folkemøte om Raskiftet

21. desember 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Folkemøte om Raskiftet

Trysil og Åmot kommuner inviterer til folkemøte om Raskiftet vindkraftverk i Osvang samfunnshus i Osen i Åmot torsdag 3. januar kl. 18.30.

Temaet for møtet er presentasjon av fremforhandlet avtaleforslag mellom Trysil og Åmot kommune og Austri Raskiftet DA om økonomisk kompensasjon ved en eventuell utbygging av Raskiftet vindkraftverk.

Politikere og forhandlingsutvalg fra berørte kommuner, juridisk og økonomisk rådgiver og Austri Raskiftet DA vil være til stede.

Informasjonsmøte om Kvitvola/Gråhøgda

4. desember 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte om Kvitvola/Gråhøgda

NVE arrangerer informasjonsmøte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune mandag 14. januar kl. 19. Møtet finner sted i Engerdal samfunnshus.

På møtet vil NVE orientere om den formelle saksbehandlingen av konsesjonssøknaden. Representanter fra Austri vil orientere om prosjektet.

Søknadsbrosjyre Kjølberget

4. desember 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Søknadsbrosjyre Kjølberget

I forbindelse med at Austri har sendt forhåndsmelding til NVE om Kjølberget vindkraftverk i Våler i Hedmark er det laget en brosjyre: Kjølberget søknadsbrosjyre.

NVEs presentasjon fra møtet om Raskiftet

3. desember 2012  //  Kommentarer er skrudd av for NVEs presentasjon fra møtet om Raskiftet

Her kan du se NVEs presentasjon fra informasjonsmøtet om Raskiftet vindkraftverk. Møtet ble holdt i Søre Osen 15. november.

Utredningsprogram, kart og visualiseringer for Raskiftet

28. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Utredningsprogram, kart og visualiseringer for Raskiftet

Det er utarbeidet en rekke dokumenter i forbindelse med Austris planlagte Raskiftet vindkraftverk:
Utredningsprogram Raskiftet
Kart over utredet layout for Raskiftet
Synlighetskart for Raskiftet
Støysonekart for Raskiftet
Visualiseringer for Raskiftet

Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Raskiftet

28. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Raskiftet

Austri har sendt Konsesjonssøknad for Raskiftet vindkraftverk i kommunene Åmot og Trysil. Sammen med søknaden, som er sendt til NVE, følger Konsekvensutredning Raskiftet vindkraftverk.

Synlighetskart og visualiseringer for Kvitvola/Gråhøgda

28. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Synlighetskart og visualiseringer for Kvitvola/Gråhøgda

I forbindelse med Austris planlagte vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda er det laget Synlighetskart Kvitvola/Gråhøgda og Visualiseringer av Kvitvola/Gråhøgda.

Utredningsprogram, plankart og støysonekart for Kvitvola/Gråhøgda

28. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Utredningsprogram, plankart og støysonekart for Kvitvola/Gråhøgda

I forbindelse med Austris planer om å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune er det fastsatt et Utredningsprogram, laget Kart over planalternativene og Støysonekart.

Søknadsbrosjyre Kvitvola/Gråhøgda

28. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Søknadsbrosjyre Kvitvola/Gråhøgda

I forbindelse med at Austri har søkt om konsesjon for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune er det laget en Søknadsbrosjyre Kvitvola/Gråhøgda

Konsesjonssøknad Kvitvola/Gråhøgda

28. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjonssøknad Kvitvola/Gråhøgda

Austri har sendt konsesjonssøknad for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune til NVE. I tillegg har NVE mottatt konsekvensutredning for fire utbyggingsalternativerkonsekvensutredning med tema landskap og brosjyre Kvitvola/Gråhøgda, som er laget i forbindelse med konsesjonssøknaden.

Presentasjon Raskiftet

28. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Presentasjon Raskiftet

Last ned presentasjon fra NVEs informasjonsmøte om Raskiftet vindkraftverk 15. november Presentasjon Raskiftet november 2012

Brosjyre Kjølberget vindkraftverk

21. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Brosjyre Kjølberget vindkraftverk

Austri har sendt forhåndsmelding til NVE om Kjølberget vindkraftverk i Våler. I den forbindelse er det laget en brosjyre:
austri_brosjyre_kjølberget_140x290mm_tilEidsiva

Informasjonsmøte om Kjølberget vindkraftverk

19. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte om Kjølberget vindkraftverk

NVE arrangerer informasjonsmøte om Kjølberget vindkraftverk i Våler i Hedmark tirsdag 11. desember. Møtet finner sted i kommunelokalet i Våler kl. 18.

Austri har sendt forhåndsmelding om Kjølberget vindkraftverk. På møtet vil NVE orientere om den formelle saksbehandlingen av meldingen. Representanter fra Austri vil orientere om prosjektet.

Brosjyre Storfjellet vindkraftverk

9. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Brosjyre Storfjellet vindkraftverk

Brosjyre Storfjellet vindkraftverk

Melding Storfjellet vindkraftverk

9. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Melding Storfjellet vindkraftverk

Melding Storfjellet vindkraftverk

Melding Kjølberget vindkraftverk

9. november 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Melding Kjølberget vindkraftverk

Melding Kjølberget vindkraftverk

Informasjonsmøte om Raskiftet

29. oktober 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte om Raskiftet

NVE arrangerer informasjonsmøte om Raskiftet vindkraftverk i kommunene Åmot og Trysil torsdag 15. november kl. 19. Møtet finner sted i Søre Osen samfunnshus.

På møtet vil NVE orientere om den formelle saksbehandlingen av konsesjonssøknaden. Representanter fra Austri vil orientere om prosjektet.

Konsesjonssøknad for Raskiftet

23. oktober 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Konsesjonssøknad for Raskiftet
 

Konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot er oversendt til NVE.
Les mer >

Konsekvensutredning – Raskiftet

5. juli 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Konsekvensutredning – Raskiftet

Konsekvensutredningen:

KU Raskiftet vindkraftverk endelig versjon 030712

Vedlegg:

Vedlegg til KU Raskiftet vindkraftverk 030712 komplett

Konsekvensutredning – Kvitvola/Gråhøgda

5. juli 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Konsekvensutredning – Kvitvola/Gråhøgda

Konsekvensutredningen:

Konsekvensutredning Kvitvola Gråhøgda

 

Vedlegg:

Vedlegg til konsekvensutredning for Kvitvola Gråhøgda

 

 

Presentasjon fra åpent møte om Storfjellet vindkraftverk i Rendalen

3. juli 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Presentasjon fra åpent møte om Storfjellet vindkraftverk i Rendalen

Presentasjon fra møtet (Acrobat-dokument):
PP-Storfjellet-infomøte_juli2012

Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Kvitvola

2. juli 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Kvitvola

Powerpoint-presentasjon fra Østlandsforskning.

presentasjon_engerdal_26_juni

Raskiftet vindkraftverk – resultater av konsekvensutredning

2. juli 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Raskiftet vindkraftverk – resultater av konsekvensutredning

Resultatene av konsekvensutredningen, tredje samrådsmøte.

Raskiftet presentasjon 3 samrådsmøte 250612

Kvitvola/Gråhøgda presentasjon 3. samråd

2. juli 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Kvitvola/Gråhøgda presentasjon 3. samråd

Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk – resultater av konsekvensutredning.

KvitvolaGråhøgda presentasjon 3. samråd 260612

Presentasjon fra studietur i Ludvika

22. mai 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Presentasjon fra studietur i Ludvika

Her kan du laste ned presentasjon fra studietur i Ludvika 18.-19. april 2012.

Støysonekart for Raskiftet

15. mars 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Støysonekart for Raskiftet

Det er utarbeidet et støysonekart for Raskiftet. Kartet viser hvilke områder som blir berørt, og i hvilken grad. Last ned PDF-filen under:

Støysonekart for Kvitvola

15. mars 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Støysonekart for Kvitvola

Det er utarbeidet et støysonekart for Kvitvola-prsojektet. Kartet viser hvilke områder som blir berørt, og i hvilken grad. Last ned PDF-filen under:

Utkast til utdredningsprogram – Kvitvola

25. januar 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Utkast til utdredningsprogram – Kvitvola

Her finner du Austri Vinds utkast til konsekvensutredningsprogram for Kvitvola vindkraftverk. Bakgrunnen for utkastet er også vedlagt.

Vi presiserer at dokumentene kun er utkast.

Utkast til utredningsprogram – Raskiftet

25. januar 2012  //  Kommentarer er skrudd av for Utkast til utredningsprogram – Raskiftet

Her finner du Austri Vinds utkast til konsekvensutredningsprogram for Raskiftet vindkraftverk. Bakgrunnen for utkastet er også vedlagt.

Les mer >

Presentasjoner fra folkemøter

7. oktober 2011  //  Kommentarer er skrudd av for Presentasjoner fra folkemøter

Last ned presentasjonene fra NVEs offentlige møter i anledning forhåndsmeldingene Austri Vind har sendt inn på prosjektene i Trysil/Åmot og Engerdal.
Les mer >

Folkemøter i Trysil/Åmot og Engerdal

25. september 2011  //  Kommentarer er skrudd av for Folkemøter i Trysil/Åmot og Engerdal

I forbindelse med innsendte forhåndsmeldinger arrangerer NVE offentlige møter om Austri Vinds vindkraftplaner i Trysil/Åmot og Engerdal.

Les mer >

Målemast montert i Engerdal

20. september 2011  //  Kommentarer er skrudd av for Målemast montert i Engerdal

Austri Vind har montert en vindmålemast på Gråhøgda, vest for Engerdal sentrum i Hedmark.

Les mer >

Forhåndsmeldinger for Raskiftet og Kvitvola

23. august 2011  //  Kommentarer er skrudd av for Forhåndsmeldinger for Raskiftet og Kvitvola

Melding med forslag til utredningsprogram er nå tilgjengelig  for Austri Vinds to vindparkprosjekter.

Les mer >

Vindmålemast på plass i Innlandet

2. april 2011  //  Kommentarer er skrudd av for Vindmålemast på plass i Innlandet

Austri Vind har montert sin første vindmålemast. Masten er plassert vest for Osensjøen – i Søre Osen  i Trysil kommune.

Les mer >

Spennende seminar om vindkraft

10. mars 2011  //  Kommentarer er skrudd av for Spennende seminar om vindkraft

Austri Vind snakker om utvikling av vindkraft i Hedmark og Oppland på et seminar om vindkraft den 12. april.

Ola Børke i Austri Vind holder foredag på kommende vindkraftseminar

Vindkraftseminaret arrangeres i regi av FEM (Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø) og finner sted på Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær. Fylkesmann Sylvia Brustad åpner seminaret, og blant foredragsholderne er Olje- og en Les mer >

Starter montering av vindmålemast

18. januar 2011  //  Kommentarer er skrudd av for Starter montering av vindmålemast

Onsdag 19. januar starter Austri Vind opp arbeidet med å montere vindmålemast i Trysil.

– Vi starter opp med å bygge fundamentet for masten, hvor det benyttes helikopter for å fly inn betong. Deretter må dette herde i rundt fire uker, før montering av selve masten med måleutstyret kan starte mot slutten av februar, forteller Ola Børke, prosjektleder for Austri Vind. Les mer >

Hva er vindmåling?

16. desember 2010  //  Kommentarer er skrudd av for Hva er vindmåling?

Alle vindkraftprosjekter må gjennomføre fysiske målinger av vinden i et aktuelt område. Hva betyr dette praksis?

For å finne ut om vindforholdene i et område benyttes avanserte datamodeller og -analyser. Men dette er ikke nok – vi må også gjøre fysiske målinger av vinden over en viss periode, for å finne ut mer om det faktisk er potensiale for en vindpark i området. Les mer >

Ja til vindmålemast i Trysil og Engerdal

6. desember 2010  //  Kommentarer er skrudd av for Ja til vindmålemast i Trysil og Engerdal

Denne uken har både Trysil og Engerdal gitt Austri Vind tillatelse til å oppføre vindmålemast i kommunene.

Mandag 6. desember ga Trysil formannskap Austri Vind midlertidig dispensasjon til å oppføre vindmålemast på Raskiftet i Søre Osen. Masten med alle tekniske inngrep skal fjernes etter endt prøveperiode så snart det er praktisk mulig. Formannskapsmedlemmene vedtok saken enstemming. Les mer >

Presentasjon: Vindkraftmuligheter i Engerdal

2. desember 2010  //  Kommentarer er skrudd av for Presentasjon: Vindkraftmuligheter i Engerdal

Denne presentasjonen ble holdt av Austri Vind i forbindelse med et folkemøte i Engerdal 1. desember 2010.

Klikk her for å åpne presentasjonen i nytt vindu (PDF-format).

Presentasjon: Vindkraftmuligheter i Trysil og Åmot

2. november 2010  //  Kommentarer er skrudd av for Presentasjon: Vindkraftmuligheter i Trysil og Åmot

Presentasjon holdt for grunneiere i Trysil og Åmot den 2.11.2010.

Klikk her for å åpne presentasjonen i nytt vindu (PDF-format).

Sammen om vindkraft i Innlandet

19. august 2010  //  Kommentarer er skrudd av for Sammen om vindkraft i Innlandet

Energiselskapene Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og Stange Energi signerer i dag en avtale om etablering av selskapet Austri Vind DA. Austri Vind DA skal arbeide med utvikling av vindkraftprosjekter i Hedmark og Oppland.

Les pressemeldingen i sin helhet på www.eidsivaenergi.no.