Befaring på Kjølberget

Torsdag 27. august blir det gjennomført åpent møte og befaring på det planlagte Kjølberget vindkraftverk i Våler. Olje- og energidepartementet har klagene på NVEs konsesjonsvedtak vedrørende Austris konsesjonssøknad for Kjølberget vindkraftverk til […]

Befaring på Kvitvola/Gråhøgda

Torsdag 16. oktober blir det gjennomført åpent møte og befaring på det planlagte Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal. Olje- og energidepartementet har klagene på NVEs konsesjonsvedtak vedrørende Austri Kvitvola DAs konsesjonssøknad for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk til […]