Første strømproduksjon fra Raskiftet

Publisert den 26. juli 2018  

Det jobbes godt på Raskiftet til tross for stekvarme. Mandag ble første vindturbin oppkoplet mot strømnettet.

Mandag ble en ny merkedag for Raskiftet vindkraftverk. I mens nye vindturbiner reises ulike steder i hele anleggsområdet jobbes det parallelt med å sette de første installerte turbinene i drift.

-Den aller første vindturbinen skal etter planen settes i permanent drift denne uken. Mandag produserte turbin nummer 31 de første kilowattimene. Dette var derfor en hyggelig merkedag for alle i prosjektet, sier anleggssjef Johan Holmkvist i OX2.

OX2 er totalentreprenør Raskiftet vindkraftverk. Fellesferie og stekvarme påvirker ikke prosjektgjennomføringen vest for Osensjøen.

-Her jobbes det godt og fremdriften er i henhold til plan. Ekstremværet i Skandinavia påvirker heldigvis ikke utbyggingen vår. Vi holder tempoet opp med om lag tre nye turbin-installasjoner i uken, sier Holmkvist.

Åtte vindturbiner med vinger er nå på plass i anleggsområdet, mens ytterligere 17 har installert to tårndeler. Det er mange mennesker og maskiner i sving ulike deler i anleggsområder, og prosjektets fokus på helse, miljø og sikkerhet er særskilt vektlagt.

-Vi opplever gode arbeidsforhold, og holder god fremdrift. Vi har et kontinuerlig fokus på sikre arbeidsrutiner. Den danske underleverandøren Vestas har ansvaret for installasjonsarbeidet. Vi gjennomfører to HMS-tilsyn uken for hele anlegget for å sikre at alt arbeid gjennomføres i henhold til plan, sier Holmkvist.

Det er Eidsiva Vannkraft AS (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60%) som bygger Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark.

19. august gjennomføres det egen omvisning i anleggsområdet for naboer, lokale grunneiere og andre interesserte. Se egen invitasjon på www.austri.no