Nå intensiveres anleggsaktiviteten på Raskiftet

Publisert den 25. april 2018  

Gjennom en kald og snørik vinter har arbeidet på Raskiftet vindkraftverk begrenset seg til etablering av luftledningstraseen og installasjon av transformatorstasjon. Nå starter arbeidet med å forberede det betydelige installeringsarbeidet av vindturbinene.

-Alle mastene i luftledningstraseen er nå på plass, og arbeidet med å strekke strømkablene har startet.  Arbeidet med å ferdigstille transformatorstasjonen nærmer seg også slutten. Til tross for en kald og snørik vinter har dette arbeidet blitt gjennomført i henhold til plan, sier daglig leder for Raskiftet vindkraftverk Magnus Axelsson.

Forberedelsen for installeringsarbeidet startet i mars med snøbrøyting av både veger og grøfter i anleggsområdet. Dette for å sikre så rask snøsmelting som mulig. I mai vil Svevia gjennomføre de siste justeringene på veger og oppstillingsplasser for heisekraner før de første vindturbinene ankommer for installering.

– Nå intensiveres aktivitetsnivået i anleggsområdet, og utbyggingen vil i løpet av sommeren bli betydelig mer synlig i terrenget. I forbindelse med de planlagte anleggsaktivitetene vil vi i slutten av mai arrangere et informasjonsmøte for naboer og grunneiere. I slutten av august planlegger vi også en åpen dag i anleggsområdet. Dermed vil det bli muligheter for å se utbyggingen på nært hold for interesserte, sier Axelsson.  

I drift vinteren 2018/2019
Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket. Det svenske vindkraftselskapet OX2 er totalentreprenør for utbyggingen og har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015.

-Det er et omfattande arbeid som vil gjennomføres i løpet av sommeren og høsten med installering og driftssetting av til sammen 31 vindturbiner. Det er mange forhold som kan påvirke framdriften, men vår målsetning er at Raskiftet skal være i drift i drift i løpet av vinteren 2018/2019, sier Axelsson.

Austri Raskiftet er eid av Eidsiva Vannkraft AS (20 %), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 %) og Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60 %). Raskiftet vindkraftverk vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot.