Informasjonsmøte for Raskiftet 11. mai

Her kan du lese presentasjonene som ble gitt i informasjonsmøtet den 11. mai 2017 i Nordre Osen:

2017-05-11_Presentation_SVEVIA_infomote

2017-05-11_Presentation_OX2_infomote

Under informasjonsmøtet ble det stilt spørsmål omkring støy fra vindmøllene.  Støysonekart for Raskiftet Vindkraftverk er utviklet, og kan sees her på NVEs nettsider:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=215&type=A-1,A-6