Befaring på Kvitvola/Gråhøgda

Torsdag 16. oktober blir det gjennomført åpent møte og befaring på det planlagte Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal.

Olje- og energidepartementet har klagene på NVEs konsesjonsvedtak vedrørende Austri Kvitvola DAs konsesjonssøknad for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk til behandling. I den forbindelse blir det åpent møte i Engerdal Samfunnshus kl. 11.30. I tillegg blir det befaring av planområdet.

Under det åpne møtet vil departementet gi en kort orientering om saksbehandlingen før tiltaksgiver legger frem utbyggingsplanene. Etterpå er det åpent for at parter, representanter for kommunene, organisasjoner og andre berørte kan stille spørsmål og komme med kommentarer.