Sluttbefaring på Kjølberget

I forbindelse sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden for Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune arrangerer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sluttbefaring i dag. Hensikten med befaringen er å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.