Sillikampen vindkraftverk

Austri planlegger å bygge Sillikampen vindkraftverk ca. åtte kilometer nordvest for Vinstra i Nord-Fron kommune i Oppland. Høydedragene Krakkstetten, Sillikampen og Glupfjellet utgjør planområdet.

Det planlagte vindkraftverket vil få 14-20 vindturbiner, og en installert effekt på inntil 55 MW. Den årlige produksjonen vil bli ca. 141 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket i 9000 husstander. Hver vindturbin vil få en totalhøyde på opptil 150 meter.

Her er Austris forhåndsmelding til NVE om Sillikampen vindkraftverk:Melding Sillikampen