Konsesjonssøknad for Kjølberget

Austri har sendt konsesjonssøknad til NVE for Kjølberget vindkraftverk i Våler i Hedmark. I forbindelse med konsesjonssøknaden er det laget en brosjyre.