Sluttbefaring Raskiftet vindkraftverk

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) arrangerte sluttbefaring for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Engerdal kommune 4. september. Konsesjonsbehandlingen for vindkraftverket er i sluttfasen, og hensikten med befaringen var å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.

Se NVEs og Austris presentasjoner fra befaringen her:
Powerpoint Raskiftet_NVE
PP_Raskiftet_sluttbefaring_sept2013