Sluttbefaring Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) arrangerte sluttbefaring for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune 3. september. Konsesjonsbehandlingen for vindkraftverket er i sluttfasen, og hensikten med befaringen var å gi NVEs ledelse oversikt over anleggenes plassering i terrenget.

Se NVEs og Austris presentasjoner i forbindelse med befaringen her:
Powerpoint Kvitvola_NVE
PP_Kvitvola_sluttbefaring_sept2013