Samrådsmøte om Storfjellet vindkraftverk

Publisert den 24. september 2013  

Onsdag 18. septbember ble det arrangert samrådsmøte i forbindelse med det planlagte Storfjellet vindkraftverk i Rendalen. Se presentasjonene fra møtet her:

Austris presentasjon på samrådsmøtet 18.09.2013
Swecos presentasjon på samrådsmøtet 18.september 2013