Samrådsmøte om Kjølberget vindkraftverk

Publisert den 2. september 2013  

Se presentasjoner fra samrådsmøte nr. 2 i forbindelse med det planlagte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark i vedleggene:

Presentasjon 2.samråd Kjølberget vindkraftverk_Sweco
Presentasjon Kjølberget_Våler samråd 28.10