Vindanimasjon fra Raskiftet

Publisert den 28. august 2013  

Se vindanimasjon fra Raskiftet her:

https://www.youtube.com/watch?v=YC05gnn_rvM