Målemasta på plass i Rendalen

Publisert den 13. februar 2013  

Vindmålemasta ved Grønkampen i Rendalen er nå på plass. Den ruver 80 meter over bakken, og skal måle vindressursen i området.