Søknadsbrosjyre Kjølberget

Publisert den 4. desember 2012  

I forbindelse med at Austri har sendt forhåndsmelding til NVE om Kjølberget vindkraftverk i Våler i Hedmark er det laget en brosjyre: Kjølberget søknadsbrosjyre.