Utredningsprogram, plankart og støysonekart for Kvitvola/Gråhøgda

Publisert den 28. november 2012  

I forbindelse med Austris planer om å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune er det fastsatt et Utredningsprogram, laget Kart over planalternativene og Støysonekart.