Utredningsprogram, kart og visualiseringer for Raskiftet

Publisert den 28. november 2012  

Det er utarbeidet en rekke dokumenter i forbindelse med Austris planlagte Raskiftet vindkraftverk:
Utredningsprogram Raskiftet
Kart over utredet layout for Raskiftet
Synlighetskart for Raskiftet
Støysonekart for Raskiftet
Visualiseringer for Raskiftet