Søknadsbrosjyre Kvitvola/Gråhøgda

Publisert den 28. november 2012  

I forbindelse med at Austri har søkt om konsesjon for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune er det laget en Søknadsbrosjyre Kvitvola/Gråhøgda