Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Raskiftet

Publisert den 28. november 2012  

Austri har sendt Konsesjonssøknad for Raskiftet vindkraftverk i kommunene Åmot og Trysil. Sammen med søknaden, som er sendt til NVE, følger Konsekvensutredning Raskiftet vindkraftverk.