Konsesjonssøknad Kvitvola/Gråhøgda

Publisert den 28. november 2012  

Austri har sendt konsesjonssøknad for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune til NVE. I tillegg har NVE mottatt konsekvensutredning for fire utbyggingsalternativerkonsekvensutredning med tema landskap og brosjyre Kvitvola/Gråhøgda, som er laget i forbindelse med konsesjonssøknaden.