Informasjonsmøte om Kjølberget vindkraftverk

NVE arrangerer informasjonsmøte om Kjølberget vindkraftverk i Våler i Hedmark tirsdag 11. desember. Møtet finner sted i kommunelokalet i Våler kl. 18.

Austri har sendt forhåndsmelding om Kjølberget vindkraftverk. På møtet vil NVE orientere om den formelle saksbehandlingen av meldingen. Representanter fra Austri vil orientere om prosjektet.