Brosjyre Kjølberget vindkraftverk

Publisert den 21. november 2012  

Austri har sendt forhåndsmelding til NVE om Kjølberget vindkraftverk i Våler. I den forbindelse er det laget en brosjyre:
austri_brosjyre_kjølberget_140x290mm_tilEidsiva