Presentasjon fra åpent møte om Storfjellet vindkraftverk i Rendalen

Publisert den 3. juli 2012  

Presentasjon fra møtet (Acrobat-dokument):
PP-Storfjellet-infomøte_juli2012