Støysonekart for Kvitvola

Publisert den 15. mars 2012  

Det er utarbeidet et støysonekart for Kvitvola-prsojektet. Kartet viser hvilke områder som blir berørt, og i hvilken grad. Last ned PDF-filen under: