Utkast til utdredningsprogram – Kvitvola

Publisert den 25. januar 2012  

Her finner du Austri Vinds utkast til konsekvensutredningsprogram for Kvitvola vindkraftverk. Bakgrunnen for utkastet er også vedlagt.

Vi presiserer at dokumentene kun er utkast.