Ja til vindmålemast i Trysil og Engerdal

Denne uken har både Trysil og Engerdal gitt Austri Vind tillatelse til å oppføre vindmålemast i kommunene.

Mandag 6. desember ga Trysil formannskap Austri Vind midlertidig dispensasjon til å oppføre vindmålemast på Raskiftet i Søre Osen. Masten med alle tekniske inngrep skal fjernes etter endt prøveperiode så snart det er praktisk mulig. Formannskapsmedlemmene vedtok saken enstemming.

Formannskapet i Engerdal kommune hadde møte samme dag, og også her var vedtaket enstemmig. Austri Vind har fått tillatelse til å sette opp en vindmålemast på Gråhøgda. Masten skal stå i opp til to år, før den fjernes.

Målemastene er påkrevet for å finne ut mer om vind- og isforholdene i områdene. De har en høyde på mellom 60 og 100 meter og ser ut omtrent som en telemast. Mastene monteres med bruk av helikopter.

Ordinær klagefrist på vedtakene er tre uker.

Les mer om prosjektene på prosjektsidene.