Om Austri Vind

Austri Vind jobber med utvikling av vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap.

Les mer om Austri Vind her.

Sikkerhetsavstand til vindturbiner

Ved spesielle værforhold kan is dannes og kastes fra bladene på vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk. Derfor er det opprettet sikkerhetssoner rundt turbinene.

Les mer og se kart