Om Austri Vind

Austri Vind jobber med utvikling av vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap.

Les mer om Austri Vind her.