Om Austri Vind

Austri Vind jobber med utvikling av vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. 

Sikkerhetsavstand til vindturbiner

Ved spesielle værforhold kan is dannes og kastes fra bladene på vindturbinene i Raskiftet vindkraftverk. Derfor er det opprettet sikkerhetssoner rundt turbinene.